Hệ thống phòng không GURZ Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự vượt trội ‘quái thú’ Pantsir-SM Nga?Hệ thống phòng không GURZ Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự vượt trội ‘quái thú’ Pantsir-SM Nga?Hệ thống phòng không GURZ Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự vượt trội ‘quái thú’ Pantsir-SM Nga?Hệ thống phòng không GURZ Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự vượt trội ‘quái thú’ Pantsir-SM Nga?Hệ thống phòng không GURZ Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự vượt trội ‘quái thú’ Pantsir-SM Nga?Hệ thống phòng không GURZ Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự vượt trội ‘quái thú’ Pantsir-SM Nga?Hệ thống phòng không GURZ Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự vượt trội ‘quái thú’ Pantsir-SM Nga?Hệ thống phòng không GURZ Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự vượt trội ‘quái thú’ Pantsir-SM Nga?Hệ thống phòng không GURZ Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự vượt trội ‘quái thú’ Pantsir-SM Nga?Hệ thống phòng không GURZ Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự vượt trội ‘quái thú’ Pantsir-SM Nga?Hệ thống phòng không GURZ Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự vượt trội ‘quái thú’ Pantsir-SM Nga?Hệ thống phòng không GURZ Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự vượt trội ‘quái thú’ Pantsir-SM Nga?Hệ thống phòng không GURZ Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự vượt trội ‘quái thú’ Pantsir-SM Nga?Hệ thống phòng không GURZ Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự vượt trội ‘quái thú’ Pantsir-SM Nga?Hệ thống phòng không GURZ Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự vượt trội ‘quái thú’ Pantsir-SM Nga?

Hệ thống phòng không GURZ Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự vượt trội ‘quái thú’ Pantsir-SM Nga?

ANTD.VN - Hệ thống phòng không GURZ là vũ khí nổi bật tại Triển lãm quốc phòng IDEF'23 do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức. Giới chức quân sự nước này tự tin rằng GURZ thậm chí còn hay hơn tổ hợp Pantsir-SM Nga, tuy nhiên các chuyên gia lại nghĩ khác.