Hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến thẻ căn cước

ANTD.VN - Theo Luật Căn cước 2023, kể từ 1-7 tới đây sẽ có hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến thẻ căn cước.