Hành trình về nguồn thiết thực của Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội ảnh 1Hành trình về nguồn thiết thực của Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội ảnh 2Hành trình về nguồn thiết thực của Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội ảnh 3Hành trình về nguồn thiết thực của Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội ảnh 4Hành trình về nguồn thiết thực của Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội ảnh 5Hành trình về nguồn thiết thực của Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội ảnh 6Hành trình về nguồn thiết thực của Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội ảnh 7Hành trình về nguồn thiết thực của Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội ảnh 8Hành trình về nguồn thiết thực của Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội ảnh 9Hành trình về nguồn thiết thực của Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội ảnh 10Hành trình về nguồn thiết thực của Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội ảnh 11Hành trình về nguồn thiết thực của Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội ảnh 12Hành trình về nguồn thiết thực của Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội ảnh 13Hành trình về nguồn thiết thực của Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội ảnh 14

Hành trình về nguồn thiết thực của Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội

ANTD.VN - Nhằm giúp đoàn viên, hội viên phụ nữ trong Cụm thi đua số 3 nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; đồng thời hướng tới 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Đoàn Thanh niên Hội phụ nữ Cụm thi đua số 3 - CATP Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Huyện đoàn Văn Giang tổ chức Chương trình “Về nguồn” tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.