Hành trình thức tỉnh, lật tẩy những luận điệu sai trái

ANTD.VN - Bằng những luận điệu tuyên truyền phản khoa học, sai sự thật, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình và các đối tượng cốt cán đã tuyên truyền, lôi kéo đồng bào người Mông đi theo. Đẩy người dân vào những hành vi vi phạm pháp luật, làm lệch chuẩn văn hóa, đạo đức xã hội. Bởi vậy, đấu tranh ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp này là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách. Hành trình lật tẩy những luận điệu sai trái, thức tỉnh người dân khỏi những ảo vọng vô căn cứ, trở về cuộc sống bình yên vốn có là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực của lực lượng Công an nhân dân.