Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la? ảnh 1Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la? ảnh 2Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la? ảnh 3Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la? ảnh 4Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la? ảnh 5Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la? ảnh 6Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la? ảnh 7Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la? ảnh 8Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la? ảnh 9Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la? ảnh 10Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la? ảnh 11Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la? ảnh 12Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la? ảnh 13Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la? ảnh 14

Hành động của Nga và Trung Quốc đang buộc Mỹ từ bỏ đồng đô la?

ANTD.VN - Mỹ nhiều khả năng sẽ buộc phải từ bỏ đồng đô la ở định dạng hiện tại và chấp nhận dùng kim loại quý để thanh toán.