Hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu tình nguyệnHàng trăm chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu tình nguyệnHàng trăm chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu tình nguyệnHàng trăm chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu tình nguyệnHàng trăm chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu tình nguyệnHàng trăm chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu tình nguyệnHàng trăm chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu tình nguyệnHàng trăm chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu tình nguyệnHàng trăm chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu tình nguyệnHàng trăm chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu tình nguyệnHàng trăm chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu tình nguyệnHàng trăm chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu tình nguyện

Hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu tình nguyện

ANTD.VN -Gần 400 đơn vị máu được thu nhận do các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hiến tặng trong chương trình hiến máu tình nguyện “Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại – Cảnh sát Cơ động sẵn sàng hiến dâng”. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là cơ hội để tuổi trẻ chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô chia sẻ với người bệnh...