Hàng trăm Cảnh sát Cơ động giúp dân dọn bùn từ vụ vỡ cống tràn xả thải ở Lào CaiHàng trăm Cảnh sát Cơ động giúp dân dọn bùn từ vụ vỡ cống tràn xả thải ở Lào CaiHàng trăm Cảnh sát Cơ động giúp dân dọn bùn từ vụ vỡ cống tràn xả thải ở Lào CaiHàng trăm Cảnh sát Cơ động giúp dân dọn bùn từ vụ vỡ cống tràn xả thải ở Lào CaiHàng trăm Cảnh sát Cơ động giúp dân dọn bùn từ vụ vỡ cống tràn xả thải ở Lào CaiHàng trăm Cảnh sát Cơ động giúp dân dọn bùn từ vụ vỡ cống tràn xả thải ở Lào CaiHàng trăm Cảnh sát Cơ động giúp dân dọn bùn từ vụ vỡ cống tràn xả thải ở Lào CaiHàng trăm Cảnh sát Cơ động giúp dân dọn bùn từ vụ vỡ cống tràn xả thải ở Lào CaiHàng trăm Cảnh sát Cơ động giúp dân dọn bùn từ vụ vỡ cống tràn xả thải ở Lào CaiHàng trăm Cảnh sát Cơ động giúp dân dọn bùn từ vụ vỡ cống tràn xả thải ở Lào CaiHàng trăm Cảnh sát Cơ động giúp dân dọn bùn từ vụ vỡ cống tràn xả thải ở Lào CaiHàng trăm Cảnh sát Cơ động giúp dân dọn bùn từ vụ vỡ cống tràn xả thải ở Lào CaiHàng trăm Cảnh sát Cơ động giúp dân dọn bùn từ vụ vỡ cống tràn xả thải ở Lào CaiHàng trăm Cảnh sát Cơ động giúp dân dọn bùn từ vụ vỡ cống tràn xả thải ở Lào CaiHàng trăm Cảnh sát Cơ động giúp dân dọn bùn từ vụ vỡ cống tràn xả thải ở Lào Cai

Hàng trăm Cảnh sát Cơ động giúp dân dọn bùn từ vụ vỡ cống tràn xả thải ở Lào Cai

ANTD.VN - Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Công an), CATP Lào Cai, lực lượng dân quân tự vệ đã có mặt kịp thời giúp người dân xã Tả Phời (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) khắc phục hậu quả sự cố vỡ cống xả tràn của hồ chứa bùn thải Nhà máy tuyển đồng Tả Phời.