Hàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất SyriaHàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất SyriaHàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất SyriaHàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất SyriaHàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất SyriaHàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất SyriaHàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất SyriaHàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất SyriaHàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất SyriaHàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất SyriaHàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất SyriaHàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất SyriaHàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất SyriaHàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất SyriaHàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất SyriaHàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất SyriaHàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất SyriaHàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất Syria

Hàng nghìn người muốn nhận nuôi bé gái với dây rốn dính mẹ ở động đất Syria

ANTD.VN - Hàng nghìn người đã đề nghị nhận nuôi cô bé Aya chào đời với dây rốn còn dính mẹ dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở vùng Tây Bắc Syria hôm 6/2.