Hàng loạt chính sách mới về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 11-2021

  • 27/10/2021 11:40
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN - Tháng 11-2021 là hạn cuối nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116, giảm thuế giá trị gia tăng cho nhiều hàng hóa dịch vụ, đồng thời áp dụng mức lương mới đối với bác sỹ chuyên khoa mắt.

Tháng 11/2021 là thời điểm chi trả tiền hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp mà có đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, quy định người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp không cần trực tiếp làm thủ tục hưởng mà sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) và người sử dụng lao động phối hợp thực hiện.

Ngày 20/10/2021 là hạn cuối để cơ quan BHXH gửi danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng cho doanh nghiệp để tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin.

Sau đó, người sử dụng lao động sẽ tổng hợp lại danh sách những người đã đúng thông tin và những người cần điều chỉnh thông tin với hạn chót là ngày 10/11/2021 phải gửi lại cho cơ quan BHXH.

Những người lao động đúng thông tin sẽ được trả tiền hỗ trợ trong tối đa 10 ngày, từ ngày doanh nghiệp gửi lại danh sách cho cơ quan BHXH.

Những người có sai sót về thông tin thì thời gian nhận hỗ trợ lên đến 20 ngày.

Như vậy, nếu cơ quan BHXH và doanh nghiệp thực hiện đúng thủ tục nêu trên thì trong tháng 11 này, mọi người lao động làm việc tại doanh nghiệp sẽ được chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Hàng loạt chính sách mới về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 11-2021 ảnh 1

Nhiều người lao động được nhận hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa. Theo đó, từ 1-11, viên chức khúc xạ nhãn khoa (hạng III), với mã số V.08.11.30 sẽ được xếp lương như sau:

Với chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa hạng III, thực hiện Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Những người này được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 (tương ứng là 3,48 triệu đồng/tháng đến 7,42 triệu đồng/tháng).

Viên chức từ các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa được áp dụng tiền lương theo hướng dẫn xếp lương tại khoản 2, Mục II, Thông tư 02/2007/TT-BNV khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết 406 của Ủy ban TVQH giảm nhiều loại thuế, trong đó có thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, từ 1/11/2021 đến hết 31/12/2021, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa, dịch vụ sau: Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); Dịch vụ lưu trú; Dịch vụ ăn uống; Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; Sản phẩm và dịch vụ xuất bản…

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế GTGT được áp dụng như sau: Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT; Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

Tin cùng chuyên mục