Hàng loạt chính sách mới về công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 8-2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công chức, viên chức một số ngành sẽ được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, chính sách mới về tiêu chuẩn và hệ số lương đối với viên chức công nghệ thông tin, viên chức ngành văn thư, thư viện… là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 8 tới.

Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành sẽ có hiệu lực vào 15-8. Thông tư này quy định mới về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.

Ngoài ra, Thông tư cũng bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ đối với viên chức ngành này thay vào đó là yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở có hiệu lực từ 25-8.

Trong đó, Thông tư này đã bãi bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ đối với viên chức ngành này, thay vào đó là yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm.

Có hiệu lực từ 15-8, Thông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Thông tư ngày cũng bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ đối với viên chức ngành văn thư, thay vào đó là yêu cầu: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thông tư 07/2022/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 46/2017/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành có hiệu lực từ 15-8.

Thông tư này bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ đối với viên chức ngành này, thay vào đó là yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thông tư 08/2022/TT-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

Theo đó, từ 15-8 bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ đối với viên chức thuộc ngành này, thay vào đó là yêu cầu sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số (đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm.