Hàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lụcHàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lục

Hàn Quốc bàn giao chiến đấu cơ FA-50 cho Ba Lan nhanh kỷ lục

ANTD.VN -  Chỉ hơn 10 tháng sau khi Warsaw ký thỏa thuận mua chiến đấu cơ FA-50 từ hãng Korea Aerospace Industries (KAI), Hàn Quốc; 2 chiếc máy bay đầu tiên đã được bàn giao cho chính quyền Ba Lan.