Hai thành viên chủ chốt của OPEC+ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường năng lượng thế giớiHai thành viên chủ chốt của OPEC+ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường năng lượng thế giớiHai thành viên chủ chốt của OPEC+ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường năng lượng thế giớiHai thành viên chủ chốt của OPEC+ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường năng lượng thế giớiHai thành viên chủ chốt của OPEC+ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường năng lượng thế giớiHai thành viên chủ chốt của OPEC+ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường năng lượng thế giớiHai thành viên chủ chốt của OPEC+ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường năng lượng thế giớiHai thành viên chủ chốt của OPEC+ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường năng lượng thế giớiHai thành viên chủ chốt của OPEC+ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường năng lượng thế giớiHai thành viên chủ chốt của OPEC+ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường năng lượng thế giớiHai thành viên chủ chốt của OPEC+ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường năng lượng thế giớiHai thành viên chủ chốt của OPEC+ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường năng lượng thế giớiHai thành viên chủ chốt của OPEC+ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường năng lượng thế giớiHai thành viên chủ chốt của OPEC+ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường năng lượng thế giới

Hai thành viên chủ chốt của OPEC+ cạnh tranh quyết liệt trên thị trường năng lượng thế giới

ANTD.VN - Nga và Saudi Arabia đều là thành viên Tổ chức OPEC+, nhưng bên cạnh hợp tác để giữ giá năng lượng ở mức cao, họ còn cạnh tranh với nhau rất quyết liệt.