Hải quân Nga tập trận ngay sát bờ biển khiến Anh 'giật mình'Hải quân Nga tập trận ngay sát bờ biển khiến Anh 'giật mình'Hải quân Nga tập trận ngay sát bờ biển khiến Anh 'giật mình'Hải quân Nga tập trận ngay sát bờ biển khiến Anh 'giật mình'Hải quân Nga tập trận ngay sát bờ biển khiến Anh 'giật mình'Hải quân Nga tập trận ngay sát bờ biển khiến Anh 'giật mình'Hải quân Nga tập trận ngay sát bờ biển khiến Anh 'giật mình'Hải quân Nga tập trận ngay sát bờ biển khiến Anh 'giật mình'Hải quân Nga tập trận ngay sát bờ biển khiến Anh 'giật mình'Hải quân Nga tập trận ngay sát bờ biển khiến Anh 'giật mình'Hải quân Nga tập trận ngay sát bờ biển khiến Anh 'giật mình'Hải quân Nga tập trận ngay sát bờ biển khiến Anh 'giật mình'Hải quân Nga tập trận ngay sát bờ biển khiến Anh 'giật mình'Hải quân Nga tập trận ngay sát bờ biển khiến Anh 'giật mình'

Hải quân Nga tập trận ngay sát bờ biển khiến Anh 'giật mình'

ANTD.VN - Việc Hải quân Nga tập trận ngay sát bờ biển Vương quốc Anh có lẽ nhằm trả đũa những hành động gần đây mà chính quyền London đã làm với họ.