Hải quân Nga ‘đặt bẫy dưới nước’, kiểm soát toàn bộ bờ Tây nước MỹHải quân Nga ‘đặt bẫy dưới nước’, kiểm soát toàn bộ bờ Tây nước MỹHải quân Nga ‘đặt bẫy dưới nước’, kiểm soát toàn bộ bờ Tây nước MỹHải quân Nga ‘đặt bẫy dưới nước’, kiểm soát toàn bộ bờ Tây nước MỹHải quân Nga ‘đặt bẫy dưới nước’, kiểm soát toàn bộ bờ Tây nước MỹHải quân Nga ‘đặt bẫy dưới nước’, kiểm soát toàn bộ bờ Tây nước MỹHải quân Nga ‘đặt bẫy dưới nước’, kiểm soát toàn bộ bờ Tây nước MỹHải quân Nga ‘đặt bẫy dưới nước’, kiểm soát toàn bộ bờ Tây nước MỹHải quân Nga ‘đặt bẫy dưới nước’, kiểm soát toàn bộ bờ Tây nước MỹHải quân Nga ‘đặt bẫy dưới nước’, kiểm soát toàn bộ bờ Tây nước MỹHải quân Nga ‘đặt bẫy dưới nước’, kiểm soát toàn bộ bờ Tây nước MỹHải quân Nga ‘đặt bẫy dưới nước’, kiểm soát toàn bộ bờ Tây nước MỹHải quân Nga ‘đặt bẫy dưới nước’, kiểm soát toàn bộ bờ Tây nước MỹHải quân Nga ‘đặt bẫy dưới nước’, kiểm soát toàn bộ bờ Tây nước MỹHải quân Nga ‘đặt bẫy dưới nước’, kiểm soát toàn bộ bờ Tây nước MỹHải quân Nga ‘đặt bẫy dưới nước’, kiểm soát toàn bộ bờ Tây nước MỹHải quân Nga ‘đặt bẫy dưới nước’, kiểm soát toàn bộ bờ Tây nước Mỹ

Chuyên gia quân sự Nga

Hải quân Nga ‘đặt bẫy dưới nước’, kiểm soát toàn bộ bờ Tây nước Mỹ

ANTD.VN - Hải quân Nga đang tăng cường sức mạnh chiến đấu cho Hạm đội Thái Bình Dương, họ đã đưa đối thủ đáng gờm nhất của mình chính là nước Mỹ vào một "cái bẫy dưới nước nguy hiểm".