Hai mỹ nhân 'Tầng lớp Itaewon' cùng tái xuất ảnh 1Hai mỹ nhân 'Tầng lớp Itaewon' cùng tái xuất ảnh 2Hai mỹ nhân 'Tầng lớp Itaewon' cùng tái xuất ảnh 3Hai mỹ nhân 'Tầng lớp Itaewon' cùng tái xuất ảnh 4Hai mỹ nhân 'Tầng lớp Itaewon' cùng tái xuất ảnh 5Hai mỹ nhân 'Tầng lớp Itaewon' cùng tái xuất ảnh 6Hai mỹ nhân 'Tầng lớp Itaewon' cùng tái xuất ảnh 7Hai mỹ nhân 'Tầng lớp Itaewon' cùng tái xuất ảnh 8Hai mỹ nhân 'Tầng lớp Itaewon' cùng tái xuất ảnh 9Hai mỹ nhân 'Tầng lớp Itaewon' cùng tái xuất ảnh 10Hai mỹ nhân 'Tầng lớp Itaewon' cùng tái xuất ảnh 11Hai mỹ nhân 'Tầng lớp Itaewon' cùng tái xuất ảnh 12Hai mỹ nhân 'Tầng lớp Itaewon' cùng tái xuất ảnh 13Hai mỹ nhân 'Tầng lớp Itaewon' cùng tái xuất ảnh 14Hai mỹ nhân 'Tầng lớp Itaewon' cùng tái xuất ảnh 15Hai mỹ nhân 'Tầng lớp Itaewon' cùng tái xuất ảnh 16Hai mỹ nhân 'Tầng lớp Itaewon' cùng tái xuất ảnh 17

Hai mỹ nhân 'Tầng lớp Itaewon' cùng tái xuất

ANTD.VN - Hai mỹ nhân "Tầng lớp Itaewon" cùng tái xuất màn ảnh nhỏ với vai trò nữ chính. Điều khiến khán giả chú ý là phong cách của hai nữ diễn viên trong phim mới có sự chênh lệch khá thú vị.