Hai miền Triều Tiên đàm phán về khu công nghiệp chung Kaesong

ANTĐ - Ngày 14-8, hai miền Triều Tiên đã tổ chức các cuộc đàm phán mới nhất, về việc cho mở cửa trở lại khu công nghiệp chung Kaesong. Đây là vòng đàm phán thứ 7 giữa hai bên để bàn bạc về vấn đề này.