Hà thành dịu dàng với mùa hoa loa kèn tháng 4Hà thành dịu dàng với mùa hoa loa kèn tháng 4Hà thành dịu dàng với mùa hoa loa kèn tháng 4Hà thành dịu dàng với mùa hoa loa kèn tháng 4Hà thành dịu dàng với mùa hoa loa kèn tháng 4Hà thành dịu dàng với mùa hoa loa kèn tháng 4Hà thành dịu dàng với mùa hoa loa kèn tháng 4Hà thành dịu dàng với mùa hoa loa kèn tháng 4Hà thành dịu dàng với mùa hoa loa kèn tháng 4Hà thành dịu dàng với mùa hoa loa kèn tháng 4Hà thành dịu dàng với mùa hoa loa kèn tháng 4Hà thành dịu dàng với mùa hoa loa kèn tháng 4Hà thành dịu dàng với mùa hoa loa kèn tháng 4Hà thành dịu dàng với mùa hoa loa kèn tháng 4Hà thành dịu dàng với mùa hoa loa kèn tháng 4

Hà thành dịu dàng với mùa hoa loa kèn tháng 4

ANTD.VN - Những ngày tháng 4, trên khắp các con phố của Hà Nội đâu đâu cũng thấy sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn. Những chiếc xe chở đầy hoa loa kèn thơm dịu, tỏa đi khắp phố phường Hà Nội, vừa thanh lịch, vừa kiêu sa, nhưng cũng rất nền nã, vừa đủ để tạo nên hương sắc đặc trưng như những thiếu nữ Hà thành.