Hà Nội yêu cầu không ngăn sông cấm chợ, không gây khó dễ cho người dân...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để chủ động ngăn chặn Covid-19, UBND TP Hà Nội yêu cầu quản lý chặt và yêu cầu công nhân, nhân viên... ở các khu cụm công nghiệp. Các trường hợp này phải thực hiện khai báo y tế khi trở lại làm việc trên tinh thần “Không ngăn sông cấm chợ, không gây khó dễ cho người dân"
Đến sáng 20-2, Hà Nội đã rà soát được trên 40.000 người về từ Hải Dương và đã lấy mẫu xét nghiệm trên 25.000 người...

Đến sáng 20-2, Hà Nội đã rà soát được trên 40.000 người về từ Hải Dương và đã lấy mẫu xét nghiệm trên 25.000 người...

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội tại phiên họp số 92.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các đơn vị thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh. Đối với công tác điều tra dịch tễ, giám sát người đi từ vùng dịch về Hà Nội: Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát người đi từ vùng dịch về Hà Nội.

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phân công cụ thể cho Tổ dân phố, Tổ Covid-19 cộng đồng rà soát, lập danh sách, khai báo y tế, quản lý giám sát chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu tại các thôn, tổ dân phố đối với những người đi từ vùng có dịch từ các tỉnh, thành phố về Hà Nội; ký phê duyệt danh sách theo đúng đối tượng đã nêu tại Thông báo số 10/TB-BCĐ ngày 18/02/2021 của BCĐ TP.

Sở Y tế chỉ đạo CDC dự trù chuẩn bị đủ các bộ lấy mẫu xét nghiệm cung cấp cho các quận, huyện, thị xã để mở rộng đối tượng xét nghiệm; đảm bảo đủ kít xét nghiệm đảm bảo công tác xét nghiệm nhanh nhất…

Các đơn vị phải thực hiện nghiêm việc lấy mẫu, xét nghiệm đảm bảo đúng đối tượng, tránh việc lợi dụng cơ chế để trục lợi, gây lãng phí nguôn lực tài chính của TP.

UBND TP cũng chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra các nhà hàng ăn trên địa bàn; xử lý nghiêm, yêu cầu dừng hoạt động đối với nhà hàng ăn không chấp hành đúng quy định về công tác phòng, chống dịch..

Tăng cường kiểm tra hoạt động các Tổ dân phố, tổ Covid-19 cộng đồng của các xã, phường, thị trấn để nắm bắt những trường hợp đi về hoặc đi qua từ vùng dịch với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, yêu cầu những trường hợp này bắt buộc phải khai báo y tế; xử lý nghiêm những trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

Đặc biệt, UBND TP yêu cầu - Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án cụ thể, chi tiết đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

“Quản lý chặt và yêu cầu công nhân, nhân viên... thực hiện khai báo y tế khi trở lại làm việc trên tinh thần “Không ngăn sông cấm chợ, không gây khó dễ cho người dân”, thông báo kết luận nêu rõ…