Hà Nội: Yêu cầu không gây phiền hà trong giải quyết chế độ cho F0

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện giải quyết kịp thời chế độ cho F0, không để hồ sơ chậm muộn, nghiêm cấm việc gây phiền hà, khó khăn đối với người lao động.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa có công văn về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị Covid-19.

Theo đó, đơn vị này yêu cầu bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người điều trị Covid-19 theo quy định kịp thời, không để hồ sơ chậm muộn, nghiêm cấm việc gây phiền hà, khó khăn đối với người lao động.

Bảo hiểm xã hội các quận, huyện cũng cần chủ động phối hợp với Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã hướng dẫn các Trạm y tế xã, phường, thị trấn có trách nhiệm cấp kịp thời giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị Covid-19 (F0).

Hướng dẫn các Trạm y tế cập nhật thông tin người điều trị Covid-19 đã được cấp ciấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội lên Cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thực hiện đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký y, bác sỹ của các cơ sở khám chữa bệnh, trường hợp ủy quyền ký thay thủ trưởng đơn vị thực hiện theo quy định tại mục c, khoản 5 Điều 26 của Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017.

Đối với hồ sơ, giấy tờ do người lao động cung cấp chưa đúng quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT, hướng dẫn người lao động đến cơ sở khám chữa bệnh điều trị bệnh nhân để hoàn thiện và cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Hiện cả nước đang ghi nhận hàng trăm ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày, trong đó có số lượng lớn là người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong trường hợp này, người lao động sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm xã hội nếu đảm bảo đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định.