Hà Nội tiếp tục hỏa tốc yêu cầu các đơn vị, cơ quan trên địa bàn làm việc trực tuyến, hạn chế cán bộ công chức ra đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong ngày cuối tuần, Hà Nội tiếp tục có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết...

Ngày 31-7, UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản hỏa tốc số 2468 /UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CTUBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND TP.

Theo đó, sau khi thực hiện giãn cách xã hội, đến nay một số chùm ca bệnh đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến khó lường nếu các cơ quan, đơn vị và người dân không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Để tranh thủ tận dụng thời gian khi thành phố giãn cách để kiểm soát, khống chế, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, UBND TP đề nghị các cơ quan, đơn vị (trừ các hoạt động chính trị, đối ngoại cấp bách, quan trọng được cơ quan có thẩm quyền cho phép; các lực lượng và các hoạt động phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh) bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà, chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như: trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc cấp Giấy đi đường (theo mẫu đính kèm tại văn bản số 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021 của UBND TP) cho các trường hợp nêu trên; chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

UBND TP giao CATP cùng các Sở, ngành liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng hướng dẫn, kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện lưu thông trên đường đảm bảo đúng đối tượng, đúng nhiệm vụ trong trường hợp thực sự cần thiết; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.