Hà Nội thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về thực hiện Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của kế hoạch nhằm đẩy mạnh triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Qua đó giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như có cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá về chất lượng, tăng số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của thành phố.

Cụ thể, toàn thành phố phấn đấu đến năm 2025, 50% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; 50% nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về công tác xây dựng, phát triển và khai thác học liệu số; 70% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, nội dung của chương trình phù hợp với phương thức và quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, thành phố xây dựng nền tảng số giáo dục nghề nghiệp, thư viện dữ liệu, học liệu và tài nguyên số dùng chung giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phục vụ cho hoạt động dạy và học; phấn đấu 50% các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố xây dựng được hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác giữa các trường và kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia; 100% các trường cao đẳng, trường trung cấp thực hiện số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số…

Đến năm 2030, phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; 100% chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới; 100% các trường đạt tiêu chuẩn trường chất lượng cao là trường học số; 100% thủ tục hành chính về giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4…

UBND TP Hà Nội giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch.