Hà Nội: Thú mua chim bạc triệu, đem... thả cho bay lên trời

ANTĐ - Những con vẹt đắt tiền, được chủ nhân chăm bẵm từ lúc mới nở cho đến khi đủ lông đủ cánh, thì mang ra cánh đồng thả. Đa phần chim lại bay về với chủ nhân, nhưng cũng có trường hợp thẳng cánh...bay mất.