Hà Nội thông qua danh sách 28 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 5-12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm và chia 5 tổ thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng các Ban HĐND thành phố gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội;

2. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội;

3. Ông Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội;

4. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội;

5. Ông Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội;

6. Ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội;

7. Bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội.

Danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm là Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên UBND thành phố gồm:

1 Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

2. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

3. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

4. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

5. Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

6. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

7. Ông Trần Thế Cương, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội;

8. Ông Trương Việt Dũng, Ủy viên UBND, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội;

9. Ông Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên UBND, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

10. Bà Đặng Hương Giang, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Du lịch thành phố Hà Nội;

11. Bà Trần Thị Nhị Hà, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Y tế thành phố Hà Nội;

12. Bà Ngô Minh Hoàng, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội;

13. Ông Đỗ Đình Hồng, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Văn hóa – Thể thao thành phố Hà Nội;

14. Bà Bạch Liên Hương, Ủy viên UBND; Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội;

15. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Tài chính thành phố Hà Nội;

16. Ông Võ Nguyên Phong, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Xây dựng thành phố Hà Nội;

17. Ông Lê Anh Quân, Ủy viên UBND TP, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội;

18. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên UBND TP, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội;

19. Ông Nguyễn Phi Thường, Ủy viên UBND TP, Giám đốc sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội;

20. Ông Nguyễn Hải Trung, Ủy viên UBND TP, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội;

21. Ông Ngô Anh Tuấn, Ủy viên UBND TP, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, sáng ngày 6-12, HĐND thành phố sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do HĐND thành phố bầu.