Hà Nội thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ từ ngày 29/2

ANTD.VN - Bắt đầu từ ngày 29/2/2024, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) sẽ triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ vào ngày cuối tháng.