Hà Nội thành lập 2 đoàn kiểm tra về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 15-KH/BCĐ, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Ban Chỉ đạo sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị về nội dung trên trong năm 2023. Đoàn 1 do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU làm Trưởng đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản là Phó Trưởng đoàn. Ngoài ra, còn có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ... Đoàn sẽ kiểm tra việc phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông; Quận ủy Đống Đa, Quận ủy Đông Anh.

Việc xây dựng chính sách đặc thù phù hợp góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ trên địa bàn Thủ đô (Trong ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sử dụng nhiều máy móc hiện đại ứng dụng công nghệ cao trong điều trị cho bệnh nhân)

Việc xây dựng chính sách đặc thù phù hợp góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ trên địa bàn Thủ đô (Trong ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sử dụng nhiều máy móc hiện đại ứng dụng công nghệ cao trong điều trị cho bệnh nhân)

Đoàn 2 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU làm Trưởng đoàn, các thành viên Ban Chỉ đạo... Đoàn sẽ kiểm tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Y tế.

Thông qua kiểm tra, thành phố đánh giá công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU; việc xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, chuyên đề, đề án cụ thể hóa nội dung chương trình tại các địa phương, đơn vị; những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất nhằm phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và kết quả thực hiện chương trình của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện chương trình.

Để làm tốt việc này, Ban Chỉ đạo yêu cầu việc kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm khách quan, toàn diện theo nội dung kế hoạch đã đề ra; không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị được kiểm tra. Kết thúc kiểm tra có kết luận kiểm tra. Nội dung kết luận kiểm tra phải chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại hạn chế (nếu có) và nguyên nhân, biện pháp khắc phục, đề xuất kiến nghị để từ đó định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU.