Hà Nội sẽ xử lý các trường hợp mắc Covid-19 điều trị tại nhà, không phân loại chất thải theo quy định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hà Nội sẽ kiểm tra, xử lý các trường hợp mắc Covid-19 điều trị tại nhà, không phân loại và lưu giữ chất thải phát sinh theo quy định.
Hà Nội sẽ xử lý các trường hợp mắc Covid-19 điều trị tại nhà, không phân loại chất thải theo quy định ảnh 1

Hà Nội sẽ tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 quản lý tại nhà.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 quản lý tại nhà.

Trong đó, UBND TP chỉ đạo rõ: căn cứ hồ sơ về giá dịch vụ về công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm (Sars-CoV-2) của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan xem xét thẩm duyệt giá dịch vụ về công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm (Sars-CoV-2) theo chỉ của UBND Thành phố, báo cáo UBND TP trong tháng 4/2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm đối với các đơn vị có cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế lây nhiễm trên địa bàn Thành phố; phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan để nắm bắt, cập nhật diễn biến dịch bệnh và các kịch bản kích hoạt phòng, chống dịch bệnh để kịp thời điều chỉnh phương án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phù hợp với thực tế diễn biến dịch bệnh.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin dại chúng bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân nắm bắt và thực hiện các hướng dẫn về việc phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải lây nhiễm.

UBND TP cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường các biện pháp hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định về thu gom, phân loại chất thải, khử khuẩn cho người dân; chỉ đạo việc thực hiện thu gom, vận chuyển và tổng hợp thông tin, số lượng chất thải phát sinh, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế để xem xét, chủ động điều tiết hoạt động thu gom, vận chuyển tại địa phương.

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các đội phòng dịch cơ động tăng cường rà soát, kịp thời nắm bắt các trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn để không tồn đọng chất thải có nguy cơ lây nhiễm trong dân cư, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, gây bức xúc dân sinh; tổ chức việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm trên địa bàn theo đúng quy định.

UBND TP giao Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội vhỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc và kịp thời việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại lây nhiễm, không đề tồn đọng chất thải có nguy cơ lây nhiễm trong khu dân cư; thực hiện đúng quy định tại giấy phép đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã trong việc giám sát để kịp thời báo cáo UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, xử lý các trường hợp không phân loại và lưu giữ chất thải phát sinh theo quy định.