Cận cảnh quá trình thu gom rác thải y tế của F0 điều trị tại nhà và nguy cơ từ việc mắc bệnh không khai báo ảnh 1Cận cảnh quá trình thu gom rác thải y tế của F0 điều trị tại nhà và nguy cơ từ việc mắc bệnh không khai báo ảnh 2Cận cảnh quá trình thu gom rác thải y tế của F0 điều trị tại nhà và nguy cơ từ việc mắc bệnh không khai báo ảnh 3Cận cảnh quá trình thu gom rác thải y tế của F0 điều trị tại nhà và nguy cơ từ việc mắc bệnh không khai báo ảnh 4Cận cảnh quá trình thu gom rác thải y tế của F0 điều trị tại nhà và nguy cơ từ việc mắc bệnh không khai báo ảnh 5Cận cảnh quá trình thu gom rác thải y tế của F0 điều trị tại nhà và nguy cơ từ việc mắc bệnh không khai báo ảnh 6Cận cảnh quá trình thu gom rác thải y tế của F0 điều trị tại nhà và nguy cơ từ việc mắc bệnh không khai báo ảnh 7Cận cảnh quá trình thu gom rác thải y tế của F0 điều trị tại nhà và nguy cơ từ việc mắc bệnh không khai báo ảnh 8Cận cảnh quá trình thu gom rác thải y tế của F0 điều trị tại nhà và nguy cơ từ việc mắc bệnh không khai báo ảnh 9Cận cảnh quá trình thu gom rác thải y tế của F0 điều trị tại nhà và nguy cơ từ việc mắc bệnh không khai báo ảnh 10Cận cảnh quá trình thu gom rác thải y tế của F0 điều trị tại nhà và nguy cơ từ việc mắc bệnh không khai báo ảnh 11Cận cảnh quá trình thu gom rác thải y tế của F0 điều trị tại nhà và nguy cơ từ việc mắc bệnh không khai báo ảnh 12Cận cảnh quá trình thu gom rác thải y tế của F0 điều trị tại nhà và nguy cơ từ việc mắc bệnh không khai báo ảnh 13

Cận cảnh quá trình thu gom rác thải y tế của F0 điều trị tại nhà và nguy cơ từ việc mắc bệnh không khai báo

ANTD.VN - Hà Nội đang có những ngày số ca mắc Covid-19 liên tục tăng cao với sức ép không nhỏ về việc thu gom rác thải y tế của các F0 điều trị tại nhà. Phóng viên ghi lại cận cảnh quá trình thu gom rác thải y tế ở quận Hoàn Kiếm.