Hà Nội sẽ giảm hơn 700 hộ nghèo trong năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hà Nội đã ban hành quyết định về việc giao kế hoạch giảm nghèo năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô thực hiện kế hoạch giảm 723 hộ nghèo.
Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn để phát triển sản xuất

Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn để phát triển sản xuất

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định về việc giao kế hoạch giảm nghèo năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô thực hiện kế hoạch giảm 723 hộ nghèo.

Cụ thể, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ quy định pháp luật, các chính sách giảm nghèo hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương để thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp phỗ trợ giảm nghèo bền vững, hạn chế tối đa hộ nghèo phát sinh.

Theo Kế hoạch giảm nghèo năm 2022, số hộ nghèo thời điểm đầu năm ở khu vực thành thị là 32 hộ (quận Hoàng Mai nhiều nhất với 25 hộ); khu vực nông thôn là 3.580 hộ (huyện Ba Vì nhiều nhất với 619 hộ) và tổng của thành phố là 3.612 hộ.

UBND TP Hà Nội giao Sở LĐ-TB&XH Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, tập trung ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo không có khả năng lao động, hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội và các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.

Các sở, ban, ngành, trên cơ sở số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tham mưu các chính sách, giải pháp nhằm giảm mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.