Hà Nội sẽ cung cấp dữ liệu mở của chính quyền phục vụ người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản chuyển đổi số xong cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội; cung cấp dữ liệu mở của chính quyền thành phố phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Hà Nội thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ để phục vụ người dân, doanh nghiệp

Hà Nội thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ để phục vụ người dân, doanh nghiệp

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 76/ KH-UBND thực hiện kế hoạch 205 của Thành ủy Hà Nội triển khai Nghị quyết 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo đó, Hà Nội sẽ phát triển hạ tầng số làm nền tảng cho xây dựng chính quyền số, kinh tế số; Hà Nội đứng trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo;

Phát triển mạng di động 5G, mọi người dân được truy cập Internet băng rộng với chi phí thấp. Cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử của thành phố trước năm 2025, hướng tới hình thành chính quyền số TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, sẽ hình thành, phát triển một số khu đô thị thông minh; Từng bước phát triển các lĩnh vực thông minh quan trọng, hướng tới xây dựng Hà Nội là thành phố thông minh.

Theo kế hoạch, đến thời điểm này, TP cũng sẽ hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế số, phấn đấu giá trị đạt được của kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP của thành phố Hà Nội; năng suất lao động tăng bình quân mỗi năm từ 7 - 7,5%.

Đến năm 2030, Hà Nội sẽ trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của cả nước, là hạt nhân liên kết mạng lưới các đô thị thông minh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực ASEAN; Cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền số TP Hà Nội.

Để thực hiện được mục tiêu trên, TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cụ thể để các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện, ứng dụng thành tựu tiên tiến của khoa học công nghệ để nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế, xã hội.