Hà Nội: Rà soát, sửa đổi quy định chưa sát thực tế về phòng cháy chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần kịp thời rà soát, sửa đổi những quy định chưa phù hợp, chưa sát thực tế, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp như: phòng cháy, chữa cháy, đầu tư công, tài chính, ngân sách, định giá đất đai, giao đất...
Hà Nội sẽ sửa đổi quy định chưa sát thực tế về PCCC để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Hà Nội sẽ sửa đổi quy định chưa sát thực tế về PCCC để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Đạt trên 85% mức độ hài lòng của người dân về thủ tục hành chính

Thực hiện Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 5/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023, UBND TP Hà Nội giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện rà soát, tham mưu trình UBND TP ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của thành phố để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, thành phần hồ sơ không cần thiết.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC, các quy định hành chính theo yêu cầu. Đối với các TTHC và quy trình nội bộ giải quyết các công việc hành chính (ngoài TTHC) của cơ quan, đơn vị cần kịp thời rà soát, sửa đổi những quy định chưa phù hợp, chưa sát thực tế, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, như: về phòng cháy, chữa cháy, đầu tư công, tài chính, ngân sách, định giá đất đai, giao đất...

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện CCHC, nhất là cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9 năm 2023.

Thực hiện số hóa, sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư theo yêu cầu nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 16/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, UBND TP yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phấn đấu một số chỉ tiêu cụ thể như sau: Nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện TTHC, phấn đấu năm 2023 đạt trên 85%, đến năm 2025 đạt 95%;

Tỷ lệ giải quyết đúng hạn TTHC phấn đấu đạt 100%. Đến cuối năm 2023, 50% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến...

Nhiều đơn vị chưa đăng ký mô hình điểm về dữ liệu dân cư

UBND TP Hà Nội cũng vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị về việc đôn đốc thực hiện đăng ký mô hình điểm về đảm bảo dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống" và đề án 06.

Văn bản nêu rõ, UBND TP đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đăng ký mô hình điểm về UBND TP (qua CATP) trước ngày 20/4/2023.

Tuy nhiên, tính đến ngày 12/5/2023, theo báo cáo tổng hợp hiện có 06/24 sở, ban, ngành và 07/30 UBND quận, huyện, thị xã gửi đăng ký mô hình điểm gồm: các sở Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Cục thống kê, UBND các quận huyện: Thạch Thất, Hai Bà Trưng, Ba Đình. Phú Xuyên, Gia Lâm, Quốc Oai, Thanh Xuân.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/Chính phủ và Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND TP, đảm bảo việc đăng ký và triển khai mô hình điểm theo chỉ đạo của Tổ công tác triển khai Đề án 06/Chính phủ, UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện (ngoài 6 sở, ngành và 7 UBND quận, huyện nêu trên) khẩn trương thực hiện việc đăng ký mô hình điểm về đảm bảo dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống" và Đề án 06 gửi về UBND TP (qua CATP - Phòng Tham mưu) trước ngày 31/5/2023 để tập họp theo dõi.