Hà Nội nghiệm thu đề tài trọng điểm cấp thành phố về xây dựng, chỉnh đốn đảng

ANTD.VN - Ngày 28-8, đề tài đầu tiên trong 8 đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm thuộc Chương trình số 20-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đã được nghiệm thu cấp thành phố…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp đánh giá Chương trình số 20-Ctr/TU

Chiều nay, 28-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chủ nhiệm đánh giá sơ bộ kết quả, sản phẩm một số đề tài thuộc Chương trình số 20-CTr/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Lê Ngọc Anh cho biết, trong 8 đề tài thuộc Chương trình, đến nay 4 đề tài đã được nghiệm thu cấp cơ sở, được đánh giá cao và đề nghị thông qua.

Bốn đề tài còn lại do Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm, đến nay đã đủ điều kiện trình Ban Chủ nhiệm Chương trình xem xét, đánh giá sơ bộ trước khi tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các đơn vị chủ trì thực hiện các đề tài kể trên hoàn thiện lại báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; rà soát nội dung, phối hợp với các đề tài khác để bảo đảm nhất quán về số liệu và thông tin. Đặc biệt, trong tháng 9-2019, 4 đề tài còn lại phải được hoàn thành nghiệm thu cấp cơ sở.

Liên quan đến nhiệm vụ xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố sắp tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý, chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm của thành phố phải tiến hành tổng kết từng đề tài gắn với tổng kết 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVI để cung cấp tài liệu cho việc soạn thảo văn kiện; hoàn thành Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị để trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét tại hội nghị lần thứ 20 diễn ra vào tháng 10-2019.

Cũng trong chiều 28-8, đề tài “Đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng đến năm 2025, tầm nhìn 2030” do Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội chủ trì đã trở thành đề tài đầu tiên trong 8 đề tài thuộc Chương trình số 20-CTr/TU được nghiệm thu cấp thành phố.