Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều Ủy viên UBND TP

  • 04/07/2017 16:55
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTD.VN - Chiều nay (4-7), HĐND TP đã bầu kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều Ủy viên UBND TP ảnh 1

HĐND TP Hà Nội thông qua các phương án về nhân sự theo tờ trình của UBND TP

Theo đó, HĐND TP Hà Nội thống nhất miễn nhiệm Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Vinh Quang, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội do chuyển công tác; miễn nhiệm Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội với lý do tương tự.

HĐND TP cũng miễn nhiệm Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Đình Hồng, nguyên Giám đốc Sở Du lịch, do đã chuyển công tác.

Cũng liên quan tới công tác nhân sự, HĐND TP cũng tiến hành bầu cử bổ sung Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm giúp việc chỉ đạo, điều hành của UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đáp ứng được yêu cầu trên các lĩnh vực công tác và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, HĐND TP đã bầu cử bổ sung 3 Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Lê Ngọc Anh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Vũ Đăng Định, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội; Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Chiều 4/7, HĐND TP Hà Nội cũng đã bầu kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Duy Hoàng Dương (Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND TP) được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP; ông Nguyễn Minh Tuân (Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP) được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP; bà Hoàng Thị Tú Anh (Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP) được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP; ông Đoàn Việt Cường và ông Vũ Ngọc Anh (Ủy viên chuyên trách Ban Đô thị HĐND TP) được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP.

Tin cùng chuyên mục