Hà Nội kiện toàn Ban chỉ đạo về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng

  • 11/04/2019 16:37
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà thành phố đang triển khai là kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy với việc thay thế, bổ sung thành viên mới…

Hà Nội kiện toàn Ban chỉ đạo về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng ảnh 1Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo

Ngày 11-4, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” đã họp bàn trọng tâm công tác những tháng còn lại năm 2019. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến đánh giá, làm rõ những nhiệm vụ, công việc cụ thể trong Quý I/2019 của Chương trình được coi là “xương sống” trong 8 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, nổi bật với công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; công tác chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố…

Đồng thời, các đại biểu cũng chỉ rõ, công tác Quý I của Ban Chỉ đạo còn bộc lộ những hạn chế, chủ yếu trong những lĩnh vực định hướng thông tin tuyên truyền về một số vấn đề, vụ việc lớn, phức tạp trên địa bàn; hay một số đơn vị còn chậm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và Thành ủy, một số nơi còn lúng túng trong quy trình, công tác cán bộ và công tác đánh giá cán bộ, công chức theo quy định...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải - Trưởng ban chỉ đạo lưu ý, bối cảnh trong nước cũng như khu vực hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi toàn Thành phố phải sẵn sàng có những giải pháp, các kịch bản linh hoạt để ứng phó kịp thời, đảm bảo các mục tiêu kinh tế - xã hội trong năm "tăng tốc" của Thủ đô.

Vì vậy, trọng tâm công tác thời gian tới của Ban chỉ đạo Chương trình 01 của Thành ủy cần tập trung phát huy dân chủ, đổi mới phương thức và tư duy lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp ủy trực thuộc, các đơn vị phải chủ đồng rà soát, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu theo Chương trình 01 của Thành ủy và chương trình xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của các cấp, ngành, đơn vị.

Tán thành với phương hướng công tác Ban chỉ đạo thống nhất đề ra, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng và triển khai kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp.

Đặc biệt, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm vụ rất quan trọng là phải làm tốt hơn nữa công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở, định hướng thông tin dư luận, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Cùng đó, cần tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình 01 của Thành ủy với việc thay thế, bổ sung thành viên mới; đánh giá chủ đề năm để có những biện pháp đôn đốc tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm, tổng kết, sơ kết các nhiệm vụ, đề án.

Tin cùng chuyên mục