Hà Nội họp bàn về tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022

  • 11/11/2021 10:40
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 11/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì phiên họp tập thể UBND TP tháng 11 để xem xét một số nội dung trình kỳ họp cuối năm của HĐND TP. Trong đó đáng chú ý có dự thảo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022.
Hà Nội họp bàn về tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2022 ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì thảo luận về dự thảo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố năm 2022

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố đã xem xét, cho ý kiến về: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2022 của thành phố Hà Nội;

Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2022; Báo cáo một số nội dung hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2021, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022;

Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2022; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội; Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020; Báo cáo Kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 2022 – 2024.

Tập thể UBND TP cũng cho ý kiến về: Dự thảo Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của thành phố Hà Nội từ năm 2022;

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 5/7/2018 của HĐND Thành phố về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội; Dự thảo Nghị quyết về nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND TP: mức chi hỗ trợ đối với Ban Thanh tra nhân dân;

Dự thảo Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố năm 2021; dự thảo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2022...

Tin cùng chuyên mục