Hà Nội hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2016

ANTD.VN - Trong năm 2016, Cục Thuế TP Hà Nội đã hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước với tổng số thu cân đối thực hiện là 160.548 tỷ đồng, bằng 104% dự toán pháp lệnh, tăng 16% so với thực hiện năm 2015.

Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2016, ông Nguyễn Thế Mạnh - Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội cho biết Cục Thuế đã hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 với tổng số thu cân đối (không bao gồm thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại 100% ngân sách Trung ương hưởng) thực hiện là 160.548 tỷ đồng, bằng 104% dự toán pháp lệnh, tăng 16% so với thực hiện năm 2015.

Hà Nội hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2016 ảnh 1

Trong đó, thu nội địa không kể dầu là 158.710 tỷ đồng (đạt 104,3% dự toán pháp lệnh, tăng 17,9% so với thực hiện năm 2015), đã góp phần đảm bảo cân đối thu chi của Thành phố và 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế TP Hà Nội đã hoàn thành 1.197 cuộc thanh tra với tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt 1.171 tỷ đồng (tăng 7% so với năm 2015), giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 149 tỷ, giảm lỗ 5.056 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên Cục Thuế Hà Nội hoàn thành kế hoạch thanh tra được Tổng cục Thuế giao.

Là đoan vị đầu tiên trên cả nước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm tra, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức phân tích nghiệp vụ, xây dựng bộ tiêu chí rủi ro, trên cơ sở đó ứng dụng CNTT để phân tích, đánh giá và đưa ra danh sách gần 18.000 doanh nghiệp vớ 5 gói dữ liệu theo từng tiêu chí rủi ro để triển khai thực hiện kiểm tra, kiểm soát, xử lý. Kết quả đã xử lý tăng thu về thuế trên 300 tỷ đồng.

Cùng với đó, với các biện pháp quyết liệt thu hồi nợ thuế, trong năm 2016, ngành Thuế Thủ đô đã thu được 12.700 tỷ đồng tiền nợ thuế (tăng 30% so với năm 2015).

Đặc biệt, các đơn vị chức năng thường xuyên chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Từ đó, Cục Thuế TP Hà Nội đã chuyển cơ quan công an thực hiện xác minh hóa đơn của 216 vụ liên quan đến 6.080 số hóa đơn có giá trị tiền hơn 1.794 tỷ đồng.

Năm 2017, Cục Thuế TP. Hà Nội đã được Bộ Tài chính, HĐND, UBND TP. Hà Nội giao dự toán thu ngân sách 187.572 tỷ đồng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Cục Thuế Hà Nội đã đề ra các nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Quyết liệt triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các chức năng quy trình quản lý, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách; Tuyên truyền, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tham mưu các cơ chế chính sách thu hút đầu tư, tạo môi trường khởi nghiệp thuận lợi; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chống chuyển giá; Quyết liệt triển khai các giải pháp, biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế; Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế...