Hà Nội hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ 70 đến dưới 80 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi đang thường trú trên địa bàn thành phố không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định 7 nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền.

Cụ thể gồm: Quy định một số nội dung chi và mức chi công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý thuộc các cơ quan chuyên trách, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma tuý trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quy định chính sách đặc thù thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ hỗ trợ và mức đóng góp đối với người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy, người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; chế độ hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho Người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi, Người khuyết tật nhẹ, Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2025.

Quy định cơ chế huy động và sử dụng các nguồn lực của địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó bao gồm các nội dung:

Quy định nội dung, mức chi đối với dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Quy định một số chế độ thu hút, đãi ngộ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao của Thành phố Hà Nội.

Quy định chính sách đặc thù cho một số nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần sự can thiệp khẩn cấp và trẻ em bị tai nạn thương tích nghiêm trọng trên địa bàn Thành phố.

Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025.

Đối với mức chi hỗ trợ bảo hiểm y tế, Hà Nội quyết nghị như sau: Người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế;

Học sinh- sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình được hỗ trợ thêm 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế.

Mức hỗ trợ trên không bao gồm mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.