Hà Nội góp ý xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) theo nội dung "3 trụ cột"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 8/6, Tổ công tác xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) TP Hà Nội đã tiến hành phiên họp trực tuyến để đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn kết luận phiên họp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn kết luận phiên họp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu các đơn vị, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu mới, từ nhu cầu thực tiễn của TP, cấp cơ sở cần nêu rõ, mở rộng các vấn đề, làm rõ yêu cầu đặc biệt của yếu tố Thủ đô trong việc xây dựng Luật Thủ đô.

Trong đó, cần bổ sung các đánh giá theo 3 trụ cột để xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), đó là: Xây dựng chính quyền đô thị, Hà Nội phải có chính quyền đô thị theo đúng nghĩa, phải tập trung đẩy mạnh để Hà Nội có thể tự chủ về bộ máy cán bộ; Nhóm thứ 2: Ngân sách, tài chính đặc thù cho Hà Nội để tạo sự công bằng trong sử dụng nguồn lực tài nguyên chung của Nhà nước và quản lý điều hành bằng thuế, phí...

Nhóm thứ 3: Quản lý dân cư, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao trách nhiệm của người dân, song song với phát triển kinh tế đô thị. Về định hướng tổng kết, cần bám sát Đề cương để tổng kết, đánh giá, đồng thời, mở rộng theo thực tế để có những kiến nghị, đề xuất sát thực tế.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đơn vị tại hội nghị và tại các điểm cầu, kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đề nghị tổ công tác tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô, trong đó, bổ sung nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác của Thành ủy.

Bên cạnh đó, trong báo cáo, cần xây dựng các phụ lục về kiến nghị, đề xuất về sửa đổi Luật Thủ đô; đánh giá việc tổng kết các Nghị quyết của HĐND TP; tập hợp các chuyên đề của sở, ngành liên quan; báo cáo rà soát các văn bản pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo với Luật Thủ đô.

Về công tác tuyên truyền, đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền công tác tổng kết Luật và xây dựng chính sách để tạo sự đồng thuận trong nhân dân...