Hà Nội giới thiệu Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP ứng cử đại biểu Quốc hội

  • 29/02/2016 13:41
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTĐ -Sáng nay, 29-2, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 để thông qua chương trình công tác toàn khóa; chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI và công tác cán bộ.

Hà Nội giới thiệu Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 1Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức hội nghị lần 3, ngày 29-2
Về cơ bản, dự thảo Quy chế làm việc của Thành ủy khóa XVI kế thừa 4 chương, 19 điều của Quy chế làm việc Thành ủy khóa XV. Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung một số điều về trách nhiệm, quyền hạn của Ban Thường vụ Thành ủy; trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư Thành ủy; về mối quan hệ công tác của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, các Ban đảng và Văn phòng Trung ương Đảng…

Tương tư, dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVI có 4 chương, 16 điều, cơ bản giữ nguyên như Quy chế khóa XV nhưng có điều chỉnh một số nội dung và câu chữ cho phù hợp với các quy định của Trung ương, tình hình thực tế của Đảng bộ TP Hà Nội.

Về chương trình công tác toàn khóa, dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức 23 hội nghị định kỳ để thảo luận, cho ý kiến, thống nhất và quyết định toàn diện các vấn đề của thành phố. Ngoài ra, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tổ chức một số hội nghị Thành ủy chuyên đề về công tác cán bộ theo quy trình, quy định; chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương lớn, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng.

Về dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 bao gồm kiểm tra, giám sát thường xuyên và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề. Trong đó, về kiểm tra, giám sát chuyên đề, năm 2016 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sẽ tiến hành 1 cuộc kiểm tra và 1 cuộc giám sát về công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI.

Cũng trong năm 2016, sẽ kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nhất là việc nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đối với các đảng bộ trực thuộc Thành ủy và một số sở, ngành của thành phố. Năm 2017, 2018, 2019, mỗi năm tiến hành 2 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát, tập trung vào việc triển khai và tổ chức thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy...

Đặc biệt, cũng tại Hội nghị này, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức rất thành công việc giới thiệu nhân sự cán bộ chủ chốt Thành phố tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 đối với đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiêm nhiệm khóa 16 với đồng chí Nguyễn An Huy, Phó Chánh tra Thành phố. Công tác giới thiệu nhân sự và bầu cử được đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương.
Hà Nội giới thiệu Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP ứng cử đại biểu Quốc hội ảnh 2Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, hội nghị đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra. Cả 4 nội dung của hội nghị đều là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa không chỉ trước mắt mà còn đối với cả nhiệm kỳ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, để Quy chế làm việc của Thành ủy khóa XVI được thực hiện nghiêm túc, yêu cầu quan trọng hàng đầu phải là sự tự giác, gương mẫu chấp hành của từng đồng chí Thành uỷ viên; là tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng và trong công tác hàng ngày. Đồng thời, cần tiếp tục phát huy hơn nữa tính công khai, dân chủ trong Đảng đi đôi với đề cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, năng động, sáng tạo hơn; phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2016, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi cho cả nhiệm kỳ.

Nhiệm vụ quan trọng nữa cần triển khai ngay là phải chuẩn bị chu đáo, toàn diện để tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp của Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý phải đẩy mạnh đấu tranh, bác bỏ các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, phản động chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc bầu cử. Đồng thời, cần khắc phục và xử lý nghiêm những trường hợp càng đến gần ngày bầu cử, thì nể nang, né tránh, ngại việc lớn, việc khó, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của Thành phố.

Tin cùng chuyên mục