Hà Nội: Dự án nước sạch phải dùng ống nước có thời hạn sử dụng 30-50 năm

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch cho 8 xã và vùng phụ cận huyện Đan Phượng...

Ngày 29/10/2019, UBND Thành phố đã phê duyệt Quyết định số 5978/QĐ-UBND về việc chủ trương giao Công ty cổ phần nước sạch Tây Hà Nội thực hiện đầu tư dự án xây dựng hệ thống nước sạch cho 8 xã (Trung Châu, Thọ An, Thọ Xuân, Hạ Mỗ, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Hà, Liên Trung) và vùng phụ cận huyện Đan Phượng, với công suất cấp nước: 20.000(m3/ngày đêm).

Quy mô dân số được cấp nước: khoảng 84.408 người (20.000 hộ). Nguồn cấp: năm 2019 khi nhà máy nước Sông Hồng chưa đi vào hoạt động, lấy nước từ hệ thông cấp nước Sông Đà để cấp nước cho 03 xã Hạ Mỗ, Liên Hồng, Liên Hà.

Đến năm 2020 khi đã có nguồn từ nhà máy nước Sông Hồng, sẽ cấp nước cho 5 xã còn lại đảm bảo bao phủ toàn bộ 8 xã của dự án. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án được đăng ký trên nguyên tắc do các nhà đầu tư tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác phù hợp theo quy định.

Việc xây dựng phương án giá nước phải tuân thủ quy định hiện hành.

Dự án được triển khai sẽ xây dựng hệ thống mạng lưới cấp nước phân phối, dịch vụ, đấu nối cấp nước cho người dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các xã và vùng phụ cận; xây dựng hệ thống cấp nước phù hợp với quy hoạch cấp nước đã được duyệt khớp nối đồng bộ với hệ thống mạng lưới truyền dẫn theo quy hoạch thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng, góp phần cải thiện và nâng cao sức khỏe người dân.  

Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư phải lựa chọn, sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, sử dụng ống nước có thời hạn sử dụng 30-50 năm, đảm bảo tiêu chuẩn đáp ứng chất lượng nước theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đảm bảo hiệu quả đầu tư và không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Nhà đầu tư cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và thành phố về tính trung thực, tính chính xác của hồ sơ tài liệu gửi kèm đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; chịu trách nhiệm và đảm bảo về số vốn chủ sở hữu, vốn huy động để thực hiện dự án đúng quy định pháp luật... và một số nội dung khác có liên quan.