Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại  ảnh 1Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại  ảnh 2Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại  ảnh 3Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại  ảnh 4Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại  ảnh 5Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại  ảnh 6Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại  ảnh 7Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại  ảnh 10Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại  ảnh 11Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại  ảnh 12

Hà Nội định hình dáng vóc Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

ANTD.VN -  Hà Nội đã và đang quyết tâm triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng không chỉ đảm bảo kết nối, tạo động lực phát triển mới mà còn mang đến bức tranh nhiều màu sắc về Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.