Thực hiện Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045:

Xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại

  • 23/06/2022 06:49
  • 0 bình luận
  • P.V
  • In bài