Hà Nội: Đề xuất dùng hơn 345 tỷ đồng hỗ trợ bổ sung 10 nhóm đối tượng khó khăn do Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đề xuất bổ sung kinh phí hỗ trợ cho 10 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng và gặp khó khăn do Covid-19 nhưng chưa được quy định trong Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.
Dự kiến có khoảng trên 324.000 đối tượng được hỗ trợ chính sách đặc thù của Hà Nội

Dự kiến có khoảng trên 324.000 đối tượng được hỗ trợ chính sách đặc thù của Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đề xuất HĐND TP bổ sung một số chính sách hỗ trợ với 10 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng và khó khăn do đại dịch Covid-19 mà chưa được quy định trong Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng đề nghị HĐND TP quy định chính sách hỗ trợ chi phí hoả táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, đối với việc bổ sung 10 nhóm đối tượng, UBND TP Hà Nội đề xuất: Nhóm đối tượng thứ nhất, là hộ nghèo, dự kiến có 4.463 hộ được hỗ trợ với kinh phí 4.463 triệu đồng (1 triệu đồng/hộ).

Nhóm đối tượng thứ hai, là hộ cận nghèo, dự kiến có 31.405 hộ với kinh phí 31.405 triệu đồng (1 triệu đồng/hộ).

Nhóm đối tượng thứ ba, là người đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, với số lượng dự kiến 182.920 người với kinh phí 182.920 triệu đồng (1 triệu đồng/người).

Nhóm đối tượng thứ tư, là người đang hưởng bảo trợ xã hội đã được tiếp nhận vào các trung tâm bảo trợ xã hội, nhưng đang sống tại gia đình, chưa vào lại trung tâm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhóm đối tượng này dự kiến có 219 người với kinh phí 219 triệu đồng (mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người).

Nhóm đối tượng thứ năm, là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Dự kiến, toàn thành phố có 82.000 người được hỗ trợ với kinh phí 82.000 triệu đồng (1 triệu đồng/người).

Nhóm đối tượng thứ sáu, là người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19. Dự kiến, số người hưởng chính sách này là 2.500 người với kinh phí 3.750 triệu đồng (1,5 triệu đồng/người).

Người lao động đang mang thai, đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc bố hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em). Số lượng dự kiến 700 người với kinh phí 700 triệu đồng (1 triệu đồng/người).

Nhóm đối tượng thứ bảy, là người lao động làm việc tại hộ kinh doanh (có ký hợp đồng lao động với người lao động và có đóng bảo hiểm xã hội) bị chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người dự kiến được hưởng là 250 người; với kinh phí 375 triệu đồng (mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người). Người đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em, nhưng chỉ hỗ trợ cho một người là mẹ hoặc bố, hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em, dự kiến có 70 người được hưởng với kinh phí 70 triệu đồng.

Nhóm đối tượng thứ tám, là người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có ký hợp đồng lao động, nhưng phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và không thuộc đối tượng được quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Số lượng người dự kiến hưởng là 17.072 người với kinh phí 25.608 triệu đồng (mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người).

Người lao động đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi, hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em, chỉ hỗ trợ cho một người là mẹ hoặc bố, hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em. Số lượng dự kiến là 5.000 người với kinh phí 5.000 triệu đồng.

Nhóm đối tượng thứ chín, là người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, có ký hợp đồng lao động nhưng phải chấm dứt hợp đồng lao động và không thuộc đối tượng được quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19.

Số lượng dự kiến 464 người hưởng với kinh phí 696 triệu đồng (1,5 triệu đồng/người). Chính sách này cũng hỗ trợ thêm cho người đang mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi với mức 1 triệu đồng/trẻ, dự kiến có 120 người được hưởng với kinh phí 120 triệu đồng.

Nhóm đối tượng thứ mười, là hỗ trợ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (có trụ sở chính tại Hà Nội và do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập theo quy định) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu cơ quan nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19. Số lượng dự kiến được hưởng là 2.742 chủ cơ sở với kinh phí 8.226 triệu đồng (3 triệu đồng/chủ cơ sở).

Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách nêu trên là 345.552 triệu đồng.

Về đề xuất hỗ trợ kinh phí hoả táng với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2, UBDN TP Hà Nội đề xuất hỗ trợ đối với những người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 và sử dụng dịch vụ hoả táng của Hà Nội. Mức hỗ trợ tối đa là 11.475.000 đồng/người.