Hà Nội đặt chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 5,84 triệu m2

ANTD.VN - Nhằm chủ động kiểm soát công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị, tái định cư, phục vụ lợi ích công cộng, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 5320/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TP Hà Nội.