Hà Nội chi hơn 180 tỷ đồng hỗ trợ người dân đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

  • 06/07/2022 10:53
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 6/7, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XVI, 100% đại biểu có mặt tán thành thông qua mức hỗ trợ kinh phí cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.
Hà Nội chi hơn 180 tỷ đồng hỗ trợ người dân đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ảnh 1

Sáng 6/7, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã xem xét và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP gồm 4 nội dung: Chi, mức chi đặc thù chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội;

Nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Mức chi tiền thưởng đối với giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và các giải thể thao quần chúng do thành phố Hà Nội tổ chức và chế độ khi tham gia các giải thể thao quần chúng cấp khu vực và toàn quốc;

Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Về nội dung hỗ trợ kinh phí cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn, HĐND TP quyết định thông qua mức kinh phí là 181.966 triệu đồng để hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân giai đoạn 2022-2025.

Đối tượng áp dụng là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định tại Điều 2 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH bao gồm: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng trước ngày 1/1/2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng từ 1/1/2018.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Người lao động giúp việc gia đình; Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội...

Về mức hỗ trợ, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Cụ thể: Hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo; hỗ trợ thêm 25% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ thêm 10% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với các đối tượng khác. (Mức hỗ trợ này ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ).

Tin cùng chuyên mục