Hà Nội bổ nhiệm lại hàng loạt lãnh đạo sở ngành

  • 04/03/2019 09:48
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội bổ nhiệm lại ông Trương Hải Long, sinh ngày 19/2/1971, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các Quyết định số 883/QĐ-UBND, 888/QĐ-UBND, 898/QĐ-UBND, 899/QĐ-UBND, 901/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố.

Theo đó, UBND TP bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Hoa, sinh ngày 3/2/1969, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm lại là 5 năm.

Ông Nguyễn Đình Hoa được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/1/2019.

UBND TP cũng bổ nhiệm lại ông Phạm Xuân Tiến, sinh ngày 18/8/1962, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Phạm Xuân Tiến được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/1/2019.

UBND TP bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ánh Dương, sinh ngày 15/1/1979, tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Dân tộc thành phố Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm lại là 5 năm.

Ông Nguyễn Ánh Dương được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2019.

Hà Nội bổ nhiệm lại hàng loạt lãnh đạo sở ngành ảnh 1

Ông Trương Hải Long tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 

UBND TP bổ nhiệm lại ông Trương Hải Long, sinh ngày 19/2/1971, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội tiếp tục giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/3/2019.

UBND TP bổ nhiệm ông Đào Xuân Thi, sinh ngày 9/7/1973, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Tổng hợp Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Đào Xuân Thi được hưởng lương bậc 1/2, hệ số mức lương 5,98 - Bảng Hệ số mức lương của Người quản lý công ty chuyên trách - Phó Tổng Giám đốc Công ty hạng I.

Cùng đó, UBND TP đã ban hành Quyết định số 895/QĐ-UBND về việc ông Vũ Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Tin cùng chuyên mục