Hà Nội bắt đầu nhận hồ sơ tuyển dụng 92 công chức không qua thi tuyển

  • 27/03/2018 13:01
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN -Bắt đầu từ ngày 26-3 đến hết 27-4, tại trụ sở các ban Đảng Thành ủy; quận, huyện, thị ủy, các đảng ủy Khối; Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Hà Nội sẽ tiếp nhận hồ sơ để tuyển dụng 92 công chức vào làm việc tại các cơ quan này không qua hình thức thi tuyển.

Hà Nội bắt đầu nhận hồ sơ tuyển dụng 92 công chức không qua thi tuyển ảnh 1Hà Nội sẽ xét tuyển 92 công chức không qua hình thức thi tuyển (Ảnh minh họa)

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa ra thông báo số 1213/TB/TU tuyển dụng 92 công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội.

Theo đó, căn cứ Kế hoạch số 67- KH/TU, ngày 2912/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội, cũng như nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Thành ủy thông báo nội dung tuyển dụng năm 2018 thông qua hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển.

Chỉ tiêu tuyển dụng là 92 biên chế thuộc 31 đơn vị, địa phương (đã có danh sách cụ thể, gồm: Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQ TP, Thành đoàn Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP…).

Đối tượng tuyển dụng gồm những người đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước; Viên chức có đủ điều kiện chuyển thành công chức; Cán bộ, công chức cấp xã có đủ điều kiện chuyển thành công chức.

Cùng đó, người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có văn bản thỏa thuận của Ban tổ chức Thành ủy cũng thuộc đối tượng được xét tuyển.

Cụ thể, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển là những người có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, Công chức; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Ngoài ra, cần đảm bảo tiêu chuẩn cụ thể đối với từng đối tượng như sau: Những người đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước: theo tiêu chuẩn chung, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Viên chức thuộc một trong các trường hợp sau: Đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch trước ngày 1-7-2003. Có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (tính đến thời điểm 31-12-2017, không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Cán bộ, công chức cấp xã thì phải có thời gian làm cán bộ, công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên tính đến thời điểm 31-12-2017 (trường hợp cán bộ, công chức cấp xã có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần thì được cộng dồn)

Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 5 năm trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, có văn bản thỏa thuận của Ban tổ chức Thành ủy và có đủ các điều kiện sau: Thời gian có bằng đại học đủ 60 tháng trở lên (tính từ khi cấp bằng đến thời điểm 31-12-2017);

Đồng thời, phải đủ 60 tháng trở lên là lao động hợp đồng có văn bản thỏa thuận của Ban Tổ chức Thành ủy tại cơ quan, đơn vị nơi đăng ký dự tuyển (tính từ thời điểm có văn bản thỏa thuận của Ban Tổ chức Thành ủy đến thời điểm 31-12-2017) làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo sau đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn).

Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 1 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo niêm yết của Thành ủy Hà Nội.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng trong giờ hành chính từ ngày 26-3-2018 đến 17h00 ngày 27-4-2018 (trừ thứ 7, chủ nhật và nghỉ lễ). Địa điểm nhận hồ sơ: tại trụ sở các ban Đảng Thành ủy; quận, huyện, thị ủy, các đảng ủy Khối; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.

Tin cùng chuyên mục