Hạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kếtHạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kếtHạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kếtHạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kếtHạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kếtHạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kếtHạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kếtHạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kếtHạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kếtHạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kếtHạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kếtHạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kếtHạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kếtHạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kếtHạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kếtHạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kếtHạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kếtHạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kết

Hạ 'hiện tượng' từ Đông Anh, THPT Phùng Khắc Khoan thẳng tiến bán kết

ANTD.VN - Vượt qua THPT Ngô Quyền (Đông Anh) với tỉ số 1-0, THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) ghi tên mình vào bán kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII năm 2023 Cúp Number 1 Active.