Góc nhỏ Hà Nội qua ống kính của NSNA Xuân ChínhGóc nhỏ Hà Nội qua ống kính của NSNA Xuân ChínhGóc nhỏ Hà Nội qua ống kính của NSNA Xuân ChínhGóc nhỏ Hà Nội qua ống kính của NSNA Xuân ChínhGóc nhỏ Hà Nội qua ống kính của NSNA Xuân ChínhGóc nhỏ Hà Nội qua ống kính của NSNA Xuân ChínhGóc nhỏ Hà Nội qua ống kính của NSNA Xuân ChínhGóc nhỏ Hà Nội qua ống kính của NSNA Xuân Chính

Góc nhỏ Hà Nội qua ống kính của NSNA Xuân Chính

ANTD.VN -30 bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Chính được giới thiệu với công chúng trong triển lãm này chỉ là một phần nhỏ trong số rất nhiều những tác phẩm chụp về Hà Nội của anh.