Giữ nguyên, không "chia đôi" bậc học THPT

  • 28/07/2017 17:48
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài
ANTD.VN - Tin từ Bộ GD-ĐT,  Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã được thông qua ngày 27-7 và tiếp tục được xem xét để ban hành chính thức cùng với các chương trình môn học và hoạt động giáo dục

Ngày 12-4-2017, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân và ý kiến của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình tổng thể (lần 2), Ban Phát triển chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã nghiêm túc tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã được trình Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua ngày 27-7-2017.

Giữ nguyên, không "chia đôi" bậc học THPT ảnh 1

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể vừa được thông qua ngày 27-7

Đây là căn cứ để xây dựng dự thảo các chương trình môn học và hoạt động giáo dục. Chương trình tổng thể sẽ được tiếp tục xem xét để ban hành chính thức cùng với các chương trình môn học và hoạt động giáo dục

Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất trong dự thảo mới chính là thời lượng các tiết học giảm xuống rõ rệt trong từng lớp ở bậc tiểu học. Trong đó, lớp 1,2 giảm 22 tiết, lớp 3 giảm 52 tiết và lớp 4,5 giảm tới 64 tiết trong năm học.

Bậc THCS, thời lượng giáo dục của cấp này giảm từ 58-78 tiết/năm so với dự thảo cũ.

Ở bậc THPT, thay đổi lớn nhất là  không tách cấp học này thành 2 giai đoạn dự hướng và định hướng nghề nghiệp như dự thảo trước mà gộp thành một giai đoạn chung, thông suốt từ lớp 10 đến lớp 12.

Tin cùng chuyên mục