Giới trẻ nô nức tới thưởng lãm các kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19Giới trẻ nô nức tới thưởng lãm các kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19Giới trẻ nô nức tới thưởng lãm các kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19Giới trẻ nô nức tới thưởng lãm các kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19Giới trẻ nô nức tới thưởng lãm các kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19Giới trẻ nô nức tới thưởng lãm các kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19Giới trẻ nô nức tới thưởng lãm các kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19Giới trẻ nô nức tới thưởng lãm các kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19Giới trẻ nô nức tới thưởng lãm các kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19Giới trẻ nô nức tới thưởng lãm các kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19Giới trẻ nô nức tới thưởng lãm các kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19Giới trẻ nô nức tới thưởng lãm các kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19Giới trẻ nô nức tới thưởng lãm các kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19Giới trẻ nô nức tới thưởng lãm các kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19Giới trẻ nô nức tới thưởng lãm các kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19Giới trẻ nô nức tới thưởng lãm các kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19Giới trẻ nô nức tới thưởng lãm các kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19

Giới trẻ nô nức tới thưởng lãm các kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15-19

ANTD.VN - Dù là bản in và sử dụng trình chiếu ánh sáng, nhưng sự xuất hiện của bộ sưu tập 69 kiệt tác hội họa Hà Lan thế kỷ 15 đến 19 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã thu hút đông đảo người xem tới thưởng lãm, đặc biệt là giới trẻ.